竹枝詞九首其七(瞿塘嘈嘈十二灘)

瞿塘嘈嘈十二灘,
人言道路古來難。
長恨人心不如水,
等閒平地起波瀾。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)

Cù Đường tào tào thập nhị than,
Nhân ngôn đạo lộ cổ lai nan.
Trường hận nhân tâm bất như thuỷ,
Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan.

 

Dịch nghĩa

Cù Đường với mười hai ghềnh gầm thét
Người bảo xưa nay đó là đường đi khó
Hận mãi, lòng người không như nước sông
Mà là đất bằng bỗng dưng nổi sóng

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười hai ghềnh thác Cù Đường
Xưa nay vẫn mãi là đường khó đi
Người không như nước, hận vì
Đất bằng sóng nổi từ khi vui buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mười hai con thác dậy Cù Đường,
Người nói xưa nay lộ khó lường.
Hận mãi lòng người không giống nước,
Khi không đất phẳng sóng cồn giương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cù Đường mười hai thác ầm ầm
Có tiếng xưa nay đường khó khăn.
Hận mãi người không như nước đỗ
Đất bằng bỗng nổi sóng tràn dâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cù Đường mười hai thác gầm vang,
Từ xưa người nói lối gian nan.
Mải hận, lòng người đâu phải đá,
Đất bằng bỗng chốc sóng dâng tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cù Đường ghềnh thác đổ ầm ầm
Người bảo xưa nay lối khó thông
Mãi hận lòng người không tựa nước
Đất bằng sao bỗng sóng triều dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẽm Cù Đường ầm ầm thác đổ
Đoạn đường này gian khổ đâu hơn?
Còn thua lòng dạ oán hờn
Đang yên lành bỗng nổi cơn ba đào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cù Đường ào ạt mười hai thác
Đi khó xưa nay lối hẻm này
Mãi hận lòng người không giống nước
Đợi mong chế ngự sóng to nhồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cù Đường gầm thét ghềnh mười hai,
Người bảo khó đi xưa đến nay.
Hận mãi, lòng người không giống nước,
Đất bằng sao bỗng sóng bùng ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời