竹枝詞九首其五(兩岸山花似雪開)

兩岸山花似雪開,
家家春酒滿銀盃。
昭君坊中多女伴,
永安宮外踏青來。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)

Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai,
Gia gia xuân tửu mãn ngân bôi.
Chiêu Quân phường trung đa nữ bạn,
Vĩnh An cung ngoại đạp thanh lai.

 

Dịch nghĩa

Hai bờ sông hoa núi nở trắng như tuyết
Nhà nhà rượu xuân rót đầy ly bạc
Trong phường Chiêu Quân có nhiều gái bạn
Ngoài thành Vĩnh An mùa đạp thanh đã tới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ sông như tuyết những hoa
Ly đầy rượu rót nhà nhà đầu xuân
Các cô chật xóm Chiêu Quân
Vĩnh An lễ hội đạp thanh đến rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoa núi đôi bờ tựa tuyết rây,
Nhà nhà ly bạc rượu xuân đầy.
Vĩnh An ngoài hội đạp thanh đến,
Bạn xóm Chiêu Quân toàn gái đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hai bãi sông hoa tuyết trắng ngần
Nhà nhà đầy chén rượu mừng xuân,
Phường Chiêu Quân có nhiều cô gái
Ngoài Vĩnh An thành hội đạp thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa núi đôi bờ như tuyết nở
Nhà nhà ly bạc rượu xuân tràn
Chiêu Quân bạn xóm toàn con gái
Hội đạp thanh về ở Vĩnh An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai bờ sông hoa như tuyết trắng
Nhà rượu xuân rót chén bạc say
Chiêu Quân bạn gái phường đầy
Vĩnh An cung gặp hội ngày Đạp thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Như tuyết hai bờ hoa núi nở
Nhà nhà chén bạc rượu xuân đầy
Ở phường Chiêu Quân nhiều bạn nữ
Ngoài Vĩnh An cung giẫm cỏ dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ven núi bờ sông trắng tuyết hoa
Rượu xuân ly bạc rót nhà nhà.
Xóm Chiêu Quân có nhiều cô gái,
Ngoài Vĩnh An, thanh minh tháng ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời