Vào đúng trưa bóng cây râm mát
Đình trên ao ngâm hát một mình
Xem ong học hỏi tính tình
Ngồi nhàn tưởng nhớ bóng hình hạc xa
Rượu uống đủ điều hoà thần khí
Gảy đàn cho tâm trí thảnh thơi
Động cơ hành động ngừng rồi
Ghế tre hay trượng khắc lời gì đây?