重答柳柳州

弱冠同懷長者懮,
臨歧同想盡悠悠。
耦耕若便遺身老,
黃發相看萬事休。

 

Trùng đáp Liễu Liễu Châu

Nhược quán đồng hoài, trưởng giả ưu,
Lâm kỳ đồng tưởng tận du du.
Ngẫu canh nhược tiện di thân lão,
Hoàng phát tương khan vạn sự hưu.

 

Dịch nghĩa

Ở tuổi đôi mươi cùng hoài bão, trung niên chỉ chuốc ưu phiền,
Sau ngã rẽ này chỉ còn nhớ nhau ở cõi mờ xa.
Phải chi chúng ta được cày bừa bên nhau tới già,
Lúc đó mọi việc tốt đẹp biết bao!


Liễu Liễu Châu tức Liễu Tông Nguyên. Bài này viết khoảng năm 816, tác giả và Liễu Tông Nguyên trong phe cải cách bị phe bảo thủ thắng thế đày ra khỏi kinh đô. Tác giả đi Liên Châu còn Liễu Tông Nguyên đi Liễu Châu. Liễu châu nay là huyện Mã Bình tỉnh Quảng Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trẻ ước mơ, trung niên phiền não
Lối rẽ này đôi ngả cách xa
Phải chi cộng tác tới già
Ngắm nhìn vạn sự hẳn là đẹp hơn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ trai mơ ước lớn ưu phiền
Xa cách cho lòng vợi nhớ thương
Nếu được chung vai lo việc nước
Tuổi già công việc chẳng còn vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trẻ cùng hoài bão lớn rồi lo
Cùng nghĩ chia tay mãi mịt mờ
Nếu tiện cày đôi thân lão sót
Tuổi già cùng ngắm, việc thôi lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trẻ cùng hoài bão, lớn sầu vươn,
Sau ngã rẽ này chỉ nhớ thương.
Phải được cày bừa đến tuổi hạc,
Tuổi già cùng ngắm việc vô thường!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời