秋詞其二

山明水淨夜來霜,
數樹深紅山淺黃。
試上高樓清入骨,
豈如春色嗾人狂。

 

Thu từ kỳ 2

Sơn minh thuỷ tịnh dạ lai sương,
Sổ thụ thâm hồng sơn thiển hoàng.
Thí thượng cao lâu thanh nhập cốt,
Khởi như xuân sắc thốc nhân cuồng.

 

Dịch nghĩa

Núi thấy rõ, sông trong trẻo, ban đêm có sương xuống,
Vài cây đổi lá sắc hồng đậm, núi có màu vàng lợt.
Cứ thử lên lầu cao mà xem, sẽ thấy từ từ thấm tới xương,
Có đâu như xuân sắc làm cho người ta điên cuồng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi thấy rõ, sông trong, sương xuống
Cây đậm hồng, núi nhuốm lợt vàng
Lầu cao thi hứng tới xương
Đâu như xuân sắc làm cuồng thi nhân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Núi sáng sông trong đêm xuống sương
Vài cây đỏ thẫm núi thưa vàng
Thử lên lầu cao xương thấm mát
Đâu như xuân sắc giục người cuồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sáng sông trong đêm đẫm sương
Cây phơi lá đỏ núi phơi vàng
Lầu cao, hơi lạnh tiêm vào cốt
Chẳng tựa màu xuân khiến phát cuồng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi quang nước lặng đêm sương xuống
Đỏ thẫm vài cây núi nhạt vàng
Leo thử lầu cao lạnh thấm xương
Há đâu xuân thắm khiến người cuồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi rõ, sông trong đêm có sương,
Núi vàng cây đổi lá màu hường.
Có đâu xuân sắc làm điên đảo,
Cứ thử lên lầu lạnh thấu xương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời