聽舊宮中樂人穆氏唱歌

曾隨織女渡天河,
記得雲間第一歌。
休唱貞元供奉曲,
當時朝士已無多。

 

Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca

Tằng tuỳ Chức Nữ độ Thiên Hà,
Ký đắc vân gian đệ nhất ca.
Hưu xướng Trinh Nguyên cung phụng khúc,
Đương thì triều sĩ dĩ vô đa.

 

Dịch nghĩa

Đã từng theo (diễn tích) Chức Nữ qua sông Ngân Hà,
Nên đã để lại trong mây danh tiếng người ca hay nhất.
Thôi hát những bài cung phụng thời năm Trinh Nguyên,
Những người xuất cung như bà không được bao nhiêu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua Thiên Hà cùng nàng Chức Nữ
Để lại mây bất tử giọng ca
Trinh Nguyên cung phụng nghỉ ca
Đương thời cung xuất như bà đâu bao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từng theo Chức Nữ vượt Ngân Hà
Để lại trong mây một khúc ca
Vừa dứt Trinh Nguyên cung phụng khúc
Đương thời cung nội mấy người a?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Từng theo gái dệt vượt sông trời
Gửi tới trong mây đệ nhất ca
Không hát Trinh Nguyên bài cũ nữa
Trong triều tài thế chẳng mấy người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng theo Chức Nữ qua Ngân Hà,
Để lại trong mây danh tiếng ca.
Thôi hát Trinh Nguyên cung phụng cũ,
Ít người cung xuất được như bà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời