三閣詞

貴人三閣上,
日晏未梳頭。
不應有恨事,
嬌甚卻成愁。

 

Tam các từ

Quý nhân tam các thượng,
Nhật yến vị sơ đầu.
Bất ưng hữu hận sự,
Kiều thậm khước thành sầu.

 

Dịch nghĩa

Các người quyền quý ở trên ba toà gác tía,
Mặt trời lên đã cao mà chưa thức dậy chải đầu.
Họ đều không muốn có điều đáng ân hận xảy ra,
Nhưng người đẹp chứa nhiều quá đã hoá ra sầu thảm.


Tam các là ba gác tía do Trần Hậu Chủ (thời Nam Bắc triều) cho xây trong hoàng cung để cùng các ái phi hưởng lạc, trước khi bị nhà Tuỳ thôn tính. Ông ở gác Lãm Xuân, Trương quý phi ở gác Kết Ỷ, Cung quý phi và Khổng quý phi ở gác Vọng Tiên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người quyền quý trên ba gác tía
Mặt trời cao mà chửa chải đầu
Họ đều không muốn âu sầu
Nhưng ham người đẹp còn đâu nước nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quyền cao gác tía ở ba toà,
Trời đã lên cao chửa chải đầu.
Họ chẳng muốn qua điều đáng hận,
Nhưng nhiều người đẹp hoá ra sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quyền cao gác tía ba toà,
Mặt trời lên đỉnh chưa ra chải đầu.
Họ đều chẳng muốn âu sầu,
Nhưng nhiều người đẹp ham sâu hoá sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ba toà gác người sang đang ở
Mặt trời lên muộn chửa chải đầu
Chẳng nên ôm mối hận lâu
Cứ nuông chiều quá thành sầu đấy thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời