25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 13/05/2020 15:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/05/2020 20:22

三鄉驛樓,伏睹玄宗望女幾山詩,小臣斐然有感

開元天子萬事足,
唯惜當時光景促。
三鄉陌上望仙山,
歸作霓裳羽衣曲。
仙心從此在瑤池,
三清八景相追隨。
天上忽乘白雲去,
世間空有秋風詞。

 

Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm

Khai Nguyên thiên tử vạn sự túc,
Duy tích đương thời quang cảnh xúc.
Tam Hương mạch thượng vọng tiên sơn,
Quy tác Nghê thường vũ y khúc.
Tiên tâm tòng thử tại Dao Trì,
Tam Thanh, Bát Cảnh tương truy tuỳ.
Thiên thượng hốt thừa bạch vân khứ,
Thế gian không hữu Thu phong từ.


Trạm dịch Tam Hương cách tây nam huyện Nghi Dương, Hà Nam tám mươi dặm. Núi Nữ Kỷ ở phía tây huyện Nghi Dương, Hà Nam, tục gọi là núi Thạch Kê.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Khai Nguyên muôn sự thảy sung túc;
Cảnh sắc bấy giờ riêng thúc giục.
Trên nẻo Tam Hương ngắm núi tiên;
Về soạn “Nghê Thường vũ y khúc”.
Dao Trì, từ bấy chuộng thần tiên;
Bát cảnh, Tam thanh kiếm mấy phen.
Chợt cưỡi bạch vân lên thượng giới;
Câu “Thu phong” để lại trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thiên tử Khai Nguyên lo hết việc
Tháng ngày trôi nhanh đâm luyến tiếc
Lên Tam Hương dịch ngắm tiên sơn
“Nghê Thường vũ y” hạ bút viết
Lòng tiên từ đó để Dao Trì
Bát Cảnh, Tam Thanh nối bước đi
Chợt cưỡi bạch vân xa trần thế
Nhân gian trơ lại “Thu phong từ”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn sự Khai Nguyên thảy đủ đầy,
Bấy giờ cảnh sắc thật mê say.
Tam Hương lên nẻo tiên xem núi,
Về soạn “Nghê Thường” khúc múa hay.
Từ bấy Dao Trì tiên được chuộng,
Tam thanh Bát cảnh, kiếm nhiều lần.
Bạch vân chợt cưỡi lên tiên giới;
Để lại “Thu phong” ở cõi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời