Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2009 10:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/02/2009 22:48

贈日本僧智藏

浮杯萬里過滄溟,
遍禮名山適性靈。
深夜降龍潭水黑,
新秋放鶴野田青。
身無彼我那懷土,
心會真如不讀經。
為問中華學道者,
幾人雄猛得寧馨。

 

Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng

Phù bôi vạn lý quá thương minh,
Biến lễ danh sơn thích tính linh.
Thâm dạ giáng long đàm thuỷ hắc,
Tân thu phóng hạc dã điền thanh.
Thân vô bỉ ngã na hoài thổ,
Tâm hội chân như bất độc kinh.
Vị vấn Trung Hoa học đạo giả,
Kỷ nhân hùng mãnh đắc ninh hinh.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nghìn trùng chén nổi vượt thương minh
Sơn thuỷ ngao du dưỡng tính tình
Rồng hiện đêm khuya đen nước biếc
Hạc bay thu sớm rợp đồng xanh
Thân không "bỉ ngã" quên quê quán
Lòng thấu "chân như" suốt kệ kinh
Trung Quốc những người theo Phật học
Mấy ai thấu triệt đạo tu hành


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chén nổi qua biển xanh vạn dặm
Nhiều rừng sâu núi thẳm viếng thăm
Như rồng lặn vực đêm thanh
Như đồng xanh hạc bay quanh thu về
Không anh tôi nhớ quê chi nữa
Tâm chân như hết thuở tụng kinh
Hỏi ông học giả cao minh:
Mấy ai đạt được ninh hinh quả hùng?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Biển xanh muôn dặm chén lình bình
Thăm thắng cảnh danh lam hợp tính tình.
Rồng giáng đêm sâu đầm nước tối
Hạc bay thu sớm cánh đồng xanh.
Thân chung tôi bạn không quê quán
Tâm đạt thực hư chẳng kệ kinh.
Hỏi tới Trung Hoa người học đạo
Mấy ai hùng mạnh được ninh hinh ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời