松滋渡望峽中

渡頭輕雨灑寒梅,
雲際溶溶雪水來。
夢渚草長迷楚望,
夷陵土黑有秦灰。
巴人淚應猿聲落,
蜀客船從鳥道迴。
十二碧峰何處所,
永安宮外是荒臺。

 

Tùng Tư độ vọng giáp trung

Độ đầu khinh vũ sái hàn mai,
Vân tế dung dung tuyết thuỷ lai.
Mộng chử thảo trường mê Sở vọng,
Di Lăng thổ hắc hữu Tần hôi.
Ba nhân lệ ứng viên thanh lạc,
Thục khách thuyền tòng điểu đạo hồi.
Thập nhị bích phong hà xứ sở,
Vĩnh An cung ngoại thị hoang đài.

 

Dịch nghĩa

Mưa nhẹ nơi đầu bến tưới ướt cây mai lạnh,
Sông do tuyết tan từ chân mây chảy tới.
Bãi cát dài đầm Vân Mộng là cảnh đất Sở ngắm đẹp mê hồn,
Di Lăng đất đen như tro tàn quân nhà Tần thiêu huỷ năm nào.
Người đất Ba rơi lệ khi nghe vượn hú,
Thuyền du khách đất Thục theo hướng chim bay trở về.
Mười hai ngọn núi biếc nay ở đâu,
Bên ngoài cung Vĩnh An là Dương đài hoang phế.


Tác giả làm bài này khoảng năm 821. Lúc đó ông đang làm thứ sử Liên châu được lệnh đi làm thứ sử Quỳ châu. Trên đường đi Quỳ châu, khi qua bến Tùng Tư, ông đối cảnh sinh tình. Tùng Tư nay là huyện cùng tên ở tỉnh Hồ Bắc. Giáp trung là vùng có ba con kẽm trên sông Trường Giang, khúc ở ranh giới hai tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bến sông mưa nhẹ đẫm mai gầy
Nước tuyết tan lan đến tự mây
Đầm Mộng cỏ um miền Sở khuất
Di Lăng đất xám khói Tần đây
Đường chim khách Thục dong thuyền lại
Tiếng vượn dân Ba ứa lệ đầy
Đâu đó mười hai chòm núi ngọc
Dương Đài ngoài điện Vĩnh An đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Đầu bến mưa nhỏ ướt lạnh mai,
Nước tuyết tan rơi tự mây cao.
Cỏ dài gò mộng trông miền Sở,
Di Lăng đen đất bởi tro Tần.
Vượn hót dân Ba tràn nước mắt,
Khách Thục đường chim mái thuyền quay.
Mười hai núi biếc nơi nào tá
Vĩnh An ngoài điện vẫn đài hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa đầu bến dầm cây mai lạnh
Sông tuyết tan xa lánh chân mây
Cảnh xinh bãi Mộng ngất ngây
Di Lăng Tần đốt đất rày còn đen
Người đất Ba lệ hoen vượn hú
Thục khách thuyền theo hướng chim bay
Mười hai núi biếc ai hay
Bên ngoài cung Vĩnh Dương Đài bỏ hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đầu bến mưa phùn tưới lạnh mai
Tuyết tan nước chảy tự chân mây.
Lăng Di đất xám tro Tần trộn
Bãi Mộng cảnh xinh cỏ Sở dài.
Lệ đổ người Ba nghe vượn hú
Thuyền đưa khách Thục hướng chim bay.
Mười hai núi biếc đâu còn nữa
Ngoài điện Vĩnh An sót phế đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa nhẹ bến đầu ướt lạnh mai,
Tuyết tan sông chảy từ chân mây.
Di Lăng tro đất Tần thiêu huỷ,
Vân Mộng đầm xinh cảnh Sở dài,
Người đất Ba buòn nghe vượn hú,
Khách du Thục về hướng chim bay.
Mười hai núi biếc nay đâu nhỉ?
Ngoài Vĩnh An hoang phế Dương đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời