西塞山懷古

王濬樓船下益州,
金陵王氣黯然收。
千尋鐵鎖沈江底,
一片降旛出石頭。
人世幾回傷往事,
山形依舊枕寒流。
從今四海為家日,
故壘蕭蕭蘆荻秋。

 

Tây Tái sơn hoài cổ

Vương Tuấn lâu thuyền há Ích Châu,
Kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu.
Thiên tầm thiết toả trầm giang để,
Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Đầu.
Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự,
Sơn hình y cựu chẩm hàn lưu.
Tòng kim tứ hải vi gia nhật,
Cố luỹ tiêu tiêu lô địch thu.

 

Dịch nghĩa

Thuyền lầu của Vương Tuấn đi xuống Ích Châu,
Vương khí tại Kim Lăng ảm đạm tan rã.
Ngàn tấm khoá sắt chìm dưới đáy sông,
Một mảnh cờ hàng ló ra ở thành Thạch Dầu.
Người đời biết bao lần xót thương cho chuyện đã qua,
Hình thế núi vẫn như xưa gối lên dòng nước lạnh.
Từ nay là ngày bốn bể làm một nhà,
Trong luỹ cũ, xào xạc tiếng lau sậy đượm vẻ thu.


Núi Tây Tái nay ở huyện Đại Trị, tỉnh Hồ bắc, xưa là nơi Tôn Sách đánh Hoàng Tổ. Có sách nói rằng Lưu Vũ Tích cùng Vị Sở Khách, Nguyên Chẩn đến chơi nhà Bạch Cư Dị. Trong tiệc rượu, bốn người này ước hẹn mỗi người làm một bài thơ Kim Lăng hoài cổ. Sau khi Vũ Tích làm xong bài Tây Tái sơn hoài cổ, Bạch Cư Dị thán phục nói: trong bốn người đi kiếm loài ly long, bác đã bắt được ngọc châu trước, còn lại vẩy móng, thì dùng làm gì nữa! Rồi cả ba người đều thôi không làm tiếp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vương Tuấn xuôi thuyền xuống Ích Châu,
Kim Lăng vương khí ủ ê rầu.
Đáy sông chằng chịt giăng xiềng sắt,
Cờ trắng lơ thơ ló Thạch Dầu.
Nhân thế bao lần thương chuyện cũ,
Hình non còn gối lạnh dòng sâu.
Từ nay bốn bể nhà chung một,
Lũy cũ, lau thu tiếng xạc xào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Vương Tuấn thuyền binh xuống Ích Châu,
Kim Lăng ảm đạm vương khí sầu.
Đáy sông xiềng sắt chìm nghìn tấm,
Một lá cờ hàng ló Thạch đầu.
Bao độ người đời thương chuyện cũ,
Như xưa bóng núi gối sông sâu!
Giờ đây bốn biển một nhà hết,
Luỹ cũ thu xao tiếng sậy rầu!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ích châu Vương Tuấn thuyền lầu
Kim Lăng vương khí một bầu mòn hao
Đáy sông dây sắt chìm sâu
Cờ hàng một lá Thạch Đầu kéo lên
Người đời nhớ chuyện đau phiền
Núi sông như cũ kề liền không xa
Từ ngày bốn bể một nhà
Luỹ xưa hiu quạnh lau già gió thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vinh

Vương Tuấn lâu thuyền hạ Ích Châu
Kim Lăng hoa lệ hoá trời sầu
Ngàn thanh xích sắt trầm sóng nước
Một mảnh cờ hàng rủ Thạch Đầu
Sông núi vẫn trơ cùng tuế nguyệt
Thế nhân đã mấy bận bể dâu
Từ ngày bốn bể về nhất thống
Thành xưa gió thổi suốt bãi lau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vương Tuấn dong thuyền xuống Ích Châu
Kim Lăng vương khí hoá rầu rầu
Ngàn tầm xích sắc chìm chân nước
Một lá cờ thua ló Thạch Đầu
Đời đã bao lần thương chuyện trước
Non còn dáng cũ gối dòng sâu
Mừng nay thiên hạ chung giềng mối
Luỹ cũ lau thu xáo xác sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vương Tuấn binh thuyền xuống Ích Châu
Kim Lăng vượng khí thoảng hơi mờ
Nghìn trùng khoá sắt chìm sông nước
Một mảnh cờ hàng ló Thạch Đầu
Bao lượt người đời thương chuyện cũ
Núi in nước lạnh dáng như xưa
Từ nay bốn biển về cùng chốn
Thành cũ sáo lau hiu hắt thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền Tuấn từ Ích Châu tiến xuống
Số làm vua hết vượng Kim Lăng
Xích dài chìm dưới lòng sông
Cờ hàng phơ phất bên trong Thạch Đầu
Đời có lúc thương đau truyện cũ
Núi như xưa gối ngủ trên sông
Từ nay bốn biển một dòng
Luỹ xưa xào xạc lau lồng tiếng thu.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Vương Tuấn đốc thuyền xuống Ích Châu
Kim Lăng vượng khí phủ u sầu
Ngàn sâu khoá sắt chìm sông đáy
Một mảnh cờ hàng mất Thạch Đầu
Người thế vẵn còn thương chuyện cũ
Núi non như trước gối giòng sâu
Tới nay bốn bể về chung mái
Thành cũ hoa lau rụng lối thu.

Nhất Nguyên
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Xuống Ích Châu thuyền lầu Vương Tuấn
Trời Kim Lăng khí vượng ngầm thâu
Nghìn tầm dây thiết chìm sâu
Cờ hàng một lá Thạch Đầu treo cao
Thương thế sự trải bao chìm nổi
Vẫn lạnh lùng non gồi nước xưa
Bắc nam nay một cõi bờ
Đìu hiu luỹ cổ bơ phờ lau thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời