讚鷹嘴茶

最愛芳叢鷹嘴茶,
老郎封寄贈仙家。
今朝更有湘江月,
照出霏霏滿碗花。

 

Tán Ưng Chuỷ trà

Tối ái phương tùng Ưng Chuỷ trà,
Lão lang phong ký tặng tiên gia.
Kim triêu cánh hữu Tương giang nguyệt,
Chiếu xuất phi phi mãn uyển hoa.

 

Dịch nghĩa

Yêu thích nhất là thứ trà thơm hiệu Ưng Chuỷ này,
Bạn già đã gửi tặng cho người tiên.
Sáng nay vẫn còn trăng sông Tương,
Chiếu vào mặt chén lấp lánh như đầy những cánh hoa.


Năm 805, tác giả đang làm giám sát ngự sử, bị biếm đi làm tư mã ở Lãng châu có sông Tương chảy qua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ưng Chuỷ trà thơm uống thích liền,
Cụ già gói gửi tặng người tiên.
Sông Tương nay có vầng trăng sớm,
Đầy chén hoa soi ánh sáng viền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thơm hương thích nhất Ưng Chuỷ*trà
Bạn già bao gửi tặng tiên gia
Sớm nay sông Tương trăng còn sáng
Chiếu qua hơi trà bát đầy hoa
*Ưng Chuỷ trà thứ trà cong như mỏ chim ưng,trà móc câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mỏ ưng, trà, thấy thích liền,
Ông già gói gửi người tiên vẫn thường.
Sáng nay trăng sáng dòng Tương,
Long lanh, như chiếu hoa đương ly đầy...

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thích nhất hương thơm Ưng Chuỷ trà
Lão huynh gói gửi người tiên ta
Sáng nay trăng sáng sông Tương chiếu
Lóng lánh như đầy mặt chén hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thích nhất hương thơm Ưng Chuỷ trà,
Gửi tặng người tiên của bạn già.
Trăng sớm sông Tương nay vẫn sáng,
Mặt chén chiếu vào lấp lánh hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trà Ưng Chuỷ đậm thơm ưa thích
Lão gói lại đem tặng bạn tiên
Nay sớm sông Tương trăng vẫn chiếu
Chén đầy lấp lánh ánh hoa viền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời