浪淘沙其六

濯錦江邊兩岸花,
春風吹浪正淘沙。
女郎剪下鴛鴦錦,
將向中流匹晚霞。

 

Lãng đào sa kỳ 6

Trạc cẩm giang biên lưỡng ngạn hoa,
Xuân phong xuy lãng chính đào sa.
Nữ lang tiễn hạ uyên ương cẩm,
Tương hướng trung lưu thất vãn hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ngồi giặt gấm bờ xuân hoa nở
Sóng gió đùa cát lở, vấn vương
Lỡ tay đoạn gấm uyên ương
Nhớ ai ráng tắt cuối đường hạ lưu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên sông nở đầy hoa, giặt gấm
Gió xuân đang thổi sóng lăn tăn
Người xinh cắt gấm uyên ương
Đẹp như ánh ráng chiều đương rực trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông cái bờ hoa giặt gấm thêu
Gió xuân đùa sóng cát sàng theo.
Gái xinh cắt gấm uyên ương vịt
hợp tưởng bên trong trải ráng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bên sông giặt gấm hai bờ hoa
Đãi cát gió xuân thồi sóng qua
Cắt gấm uyên ương cô gái trải
Giữa dòng tấm lụa ráng chiều sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ hoa giặt gấm bên sông,
Gió xuân đùa sóng cát lồng còn vươn.
Gái xinh cắt gấm uyên ương,
Giữa dòng như ánh dương đương ráng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời