浪淘沙其六

日照澄洲江霧開,
淘金女伴滿江隈。
美人首飾侯王印,
儘是沙中浪底來。

 

Lãng đào sa kỳ 5

Nhật chiếu trừng châu giang vụ khai,
Đào kim nữ bạn mãn giang ôi.
Mỹ nhân thủ sức hầu vương ấn,
Tận thị sa trung lãng để lai.

 

Dịch nghĩa

Nắng đã chiếu trên bãi cát nước trong, sương mù đã tan,
Những người con gái đãi cát tìm vàng đã đứng đầy khúc sông cong.
Những đồ trang sức bằng vàng biểu hiện vua quan cài trên đầu các người đẹp,
Đều từ cát bãi sông này đãi lọc ra.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mặt trời chiếu bãi mù sương nổi
Người đãi vàng đầy lối quanh sâu
Mỹ nhân đội ấn vương hầu
Chính trong cát dậy bao đầu sóng xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi sông nắng chiếu đã tan sương
Gái đãi cát vàng khắp bãi sông
Trang sức mỹ nhân cài mái tóc
Đều do đãi cát biết bao công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bãi trong nắng chiếu sương tan
Sông cong gái đãi tìm vàng chen nhau
Nữ trang đầu, ấn vương hầu
Chính vàng trong cát sóng vào đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nắng chiếu sương tan bến bãi Trừng
Đãi vàng bạn gái đầy ven sông
Ấn vương hầu trang sức người đẹp
Tất thảy đều từ cát đáy sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiếu nước trong, sương đã tan,
Khúc sông đầy gái đãi tìm vàng.
Mỹ nhân trang sức cài vương ấn,
Từ cát sông này đãi lọc sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời