荊門道懷古

南國山川舊帝畿,
宋臺梁館尚依稀。
馬嘶古道行人歇,
麥秀空城野雉飛。
風吹落葉填宮井,
火入荒陵化寶衣。
徒使詞臣庾開府,
咸陽終日苦思歸。

 

Kinh Môn đạo hoài cổ

Nam quốc sơn xuyên cựu đế kỳ,
Tống đài Lương quán thượng y hy.
Mã tê cổ đạo hành nhân yết,
Mạch tú không thành dã trĩ phi.
Phong xuy lạc diệp điền cung tỉnh,
Hoả nhập hoang lăng hoá bảo y.
Đồ sứ từ thần Dữu khai phủ,
Hàm Dương chung nhật khổ tư quy.

 

Dịch nghĩa

Núi sông đây là cựu đế đô miền man
Chỗ đài nhà Tống và đình tạ nhà Lương, còn nhớ phảng phất
Nay chỉ thấy ngựa thét dưới cây cổ thụ, còn người đã đi hết
Lúa mạch tốt đầy chốn hoang thành, chim trĩ đồng bay ra
Gió thổi lá cây rụng, lấp kín giếng trong cung
Lửa bay vào hoang lăng, cháy áo bào trong mộ
Uổng công từ thần quan khai phủ Dữu Tín
Suốt ngày ở đất Hàm Dương buồn bã nhớ nhà

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Đô cũ miền Nam ở chốn này
Đình Lương đài Tống dấu còn đây
Cây cao ngựa hí hành nhân vắng
Lúa tốt thành hoang dã trĩ bay
Lăng cũ áo bào mồi lửa đốt
Cung xưa giếng ngự lá thu đầy
Lòng quê cám cảnh từ thần Dữu
Ở đất Hàm Dương nhớ suốt ngày


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nước Nam sông núi cố kinh kỳ,
Đài Tống đền Lương dấu hiếm hi.
Ngựa hí đường xưa, người vắng vẻ,
Lúa xanh thành trống, trĩ bay đi.
Gió đùa lá rụng lấp đầy giếng,
Lửa cháy lăng hoang tiêu bảo y !
Quan Dữu từ thần công mở phủ,
Hàm Dương luôn nhớ khổ tâm chi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị thêm vào một chữ

Đề nghị thêm vào một chữ “đạo” trong tiêu đề dịch âm tiếng Việt. Lý do: cho phù hợp với tiêu đề nguyên tác chữ Hán.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đây núi sông cố đô triều cũ
Tống và Lương điện cổ lờ mờ
Ngựa trên đường không người qua
Hoang thành lúa tốt, trĩ xa bay về
Gió thổi lá lấp khe giếng cạn
Lửa đóm vào thiêu trọn áo bào
Dữu khai phủ văn tài cao
Hàm Dương suốt buổi lòng đau nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông Nam cũ đế đô nầy,
Nhà Tống đình Lương phảng phất đây,
Ngựa thét cây cao người cũ mất,
Hoang thành lúa tốt trĩ đồng bay.
Lửa bay cháy áo bào trong mộ,
Gió thổi lá rơi giếng lấp đầy.
Dữu Tín từ thần công mở phủ,
Hàm Dương buồn nhớ nhà bao ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời