經檀道濟故壘

萬里長城壞,
荒營野草秋。
秣陵多士女,
獨唱白符鳩。

 

Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ

Vạn lý trường thành hoại,
Hoang dinh dã thảo thu.
Mạt Lăng đa sĩ nữ,
Độc xướng "Bạch phù cưu".

 

Dịch nghĩa

Thành cũ trên con đường dài vạn dặm đã đổ nát,
Doanh trại bỏ hoang cho cỏ thu mọc.
Kỹ nữ có học thức ở Mạt Lăng,
Chỉ hát bài "Bạch phù cưu".


Đàn Đạo Tế (?-436), người đời Tống (Nam Bắc triều), quê huyện Kim, tỉnh Sơn Đông, làm võ tướng dưới quyền Lý Dụ. Khi Dụ được lệnh bắc phạt, Tế làm tiên phong, đánh chiếm được Lạc Dương, Hứa Xương. Sau đó ông thăng tới chinh nam đại tướng quân, nhưng bị họ Lưu đố kỵ tìm cách hãm hại, Tế và tám người con đều bị giết. Tác giả cảm khái họ Đàn có vận mệnh giống mình, nên làm bài này năm 826 trên đường từ Hà Châu về Lạc Dương, nhân đi qua thành cũ của họ Đàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường vạn dặm thành xưa đổ nát
Doanh trại hoang bát ngát cỏ thu
Mạt Lăng ca kỹ nhớ xưa
Chỉ ưa ca "Bạch phù cưu" một bài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn lý trường thành đổ
Dinh hoang bời cỏ thu
Mạt Lăng ca kỹ thích
Mỗi khúc'' Bạch phù cưu''

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm thành xưa đổ nát rồi,
Bỏ hoang doanh trại cỏ thu trồi.
Mạt Lăng sĩ nữ nhiều văn học,
Chỉ hát “Bạch phù cưu” khúc thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vạn lý trường thành hỏng
Trại hoang cỏ nội thu
Mạt Lăng nhiều nữ giỏi
Chỉ hát Bạch Phù Cưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời