金陵五題-生公講堂

生公說法鬼神聽,
身後空堂夜不扃。
高坐寂寥塵漠漠,
一方明月可中庭。

 

Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường

Sinh công thuyết pháp quỷ thần thinh (thính),
Thân hậu không đường dạ bất quynh.
Cao toạ tịch liêu trần mạc mạc,
Nhất phương minh nguyệt khả trung đình.


Sinh công chỉ Đạo Sinh 道生 (355-434), còn gọi là Trúc Đạo Sinh 竺道生, một cao tăng cuối đời Tấn, đầu đời Tống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông Sinh giảng pháp quỷ thần nghe
Ông vắng nhà đêm then chẳng cài
Lặng lẽ ngồi cao mờ mịt bụi
Một bên trăng sáng giữa sân nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông Sinh giảng pháp quỷ thần hay,
Sau cửa nhà không đêm chẳng cài.
Vắng lặng ngồi cao mờ mịt bụi,
Trăng soi chỉ sáng giữa sân bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời