和嚴給事聞唐昌觀玉蕊花下有遊仙其二

雪蕊瓊絲滿院春,
衣輕步步不生塵。
君平簾下徒相問,
長伴吹簫別有人。

 

Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2

Tuyết nhị quỳnh ty mãn viện xuân,
Y khinh bộ bộ bất sinh trần.
Quân bình liêm hạ đồ tương vấn,
Trường bạn xuy tiêu biệt hữu nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân đầy viện tơ quỳnh giăng nhuỵ tuyết
Áo nhẹ bay chân chẳng lấm bụi trần
Ai mê đắm, dưới rèm đòi thăm hỏi
Tiếng tiêu vang như giã biệt người thân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhị tuyết, tơ quỳnh khắp viện xuân
Áo bay bước nhẹ bụi trần không
Dưới rèm ai đó như thăm hỏi
Réo rắt hơi tiêu giã bạn thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong vườn xuân đầy hoa tuyết ngọc
Bước nhẹ nhàng không bốc bụi trần
Dưới rèm có bạn hỏi thăm
Thổi tiêu có bạn tấu âm tiễn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tơ quỳnh nhị tuyết nhà xuân đầy
Áo nhẹ bước đi bụi chẳng bay
Đứng dậy hạ rèm cùng tới hỏi
Bạn xưa thổi sáo giã từ người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhị tuyết, tơ quỳnh đầy viện xuân,
Áo bay bước bước bụi không vần.
Dưới rèm có bạn như thăm hỏi,
Từ biệt thổi tiêu chào bạn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời