和令狐相公詠梔子花

蜀國花已盡,
越桃今已開。
色疑瓊樹倚,
香似玉京來。
且賞同心處,
那憂別葉催。
佳人如擬詠,
何必待寒梅。

 

Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa

Thục quốc hoa dĩ tận,
Việt đào kim dĩ khai.
Sắc nghi quỳnh thụ ỷ,
Hương tự ngọc kinh lai.
Thả thưởng đồng tâm xứ,
Na ưu biệt diệp thôi.
Giai nhân như nghĩ vịnh,
Hà tất đãi hàn mai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Đất Thục hoa tàn hết
Việt đào giờ chớm khai
Sắc ngờ cây ngọc mượn
Hương tưởng đế kinh xài
Cứ thưởng tâm đồng nở
Nào lo cánh giục phai
Giai nhân như gợi vịnh
Hà tất đợi hàn mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa tàn hết, đất Thục rồi,
Việt đào giờ chớm đến thời khai hoa.
Sắc nghi quỳnh ngọc dựa mà,
Tưởng hương từ ngọc kinh xa trở về.
Đồng lòng khen thưởng thoả thuê,
Nào lo lá giục sớm về vàng phai.
Giai nhân như gợi vịnh bài,
Cớ gì phải đợi hàn mai nở đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời