和令狐相公詠梔子花

蜀國花已盡,
越桃今已開。
色疑瓊樹倚,
香似玉京來。
且賞同心處,
那憂別葉催。
佳人如擬詠,
何必待寒梅。

 

Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa

Thục quốc hoa dĩ tận,
Việt đào kim dĩ khai.
Sắc nghi quỳnh thụ ỷ,
Hương tự ngọc kinh lai.
Thả thưởng đồng tâm xứ,
Na ưu biệt diệp thôi.
Giai nhân như nghĩ vịnh,
Hà tất đãi hàn mai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Đất Thục hoa tàn hết
Việt đào giờ chớm khai
Sắc ngờ cây ngọc mượn
Hương tưởng đế kinh xài
Cứ thưởng tâm đồng nở
Nào lo cánh giục phai
Giai nhân như gợi vịnh
Hà tất đợi hàn mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 17

Nước Thục hoa tàn hết,
Đào Việt nở say mê.
Sắc như đem quỳnh mượn,
Hương tựa ngọc kinh về.
Nơi đồng lòng vẫn ngắm,
Nào lo nỗi chia phai.
Giai nhân lòng muốn vịnh,
Hà tất đợi hàn mai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời