淮陰行其五

隔浦望行船,
頭昂尾幰幰。
無奈晚來時,
清淮春浪軟。

 

Hoài Âm hành kỳ 5

Cách phổ vọng hành thuyền,
Đầu ngang vĩ hiển hiển.
Vô nại vãn lai thì,
Thanh hoài xuân lãng nhuyễn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thuyền đi cách bến ngóng không
Đầu thuyền cao vút đuôi trông ngang tàng
Chẳng rõ sao lúc chiều tàn
Sông Hoài trong vắt sóng xuân hiền hoà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cách bến nhìn thuyền xuôi,
Đầu ngang thuyền vút đuôi.
Chiều tàn sao chẳng rõ,
Xuân sóng Hoài hiền thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời