淮陰行其四

何物令儂羨,
羨郎船尾燕。
街泥趁檣竿,
食宿常相見。

 

Hoài Âm hành kỳ 4

Hà vật lệnh nùng tiện?
Tiện lang thuyền vĩ yến.
Nhai nê sấn tường can,
Thực túc thường tương kiến.

 

Dịch nghĩa

Con gì làm nàng yêu thích nhất?
Thiếp thích như con én ở đằng đuôi thuyền của chàng.
Lấy bùn trên đường làm tổ trên cột buồm,
Khi ăn, khi ngủ thiếp và chàng đều thấy nhau.


Hoài Âm nay là huyện Hoài Âm, tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con gì làm cho em yêu mến
Em thích làm con én thuyền chàng
Cột buồm làm tổ đàng hoàng
Khi ăn khi ngủ cùng chàng thấy nhau!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con gì em thích nhất?
- Muốn làm én thuyền chàng
Cột buồm, bùn xây tổ
Ăn ngủ đều thấy anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cái gì khiến thiếp thích làm
Làm chim yến đậu thuyền chàng sớm hôm
Ngậm bùn kết tổ cột buồm
Lúc ăn lúc ngủ cùng trông cùng gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con gì em thích nhất đây?
Thiếp như con én đuôi nầy thuyền lao.
Lấy bùn làm tổ buồm cao,
Thiếp chàng ăn ngủ nghẹn ngào thấy nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời