Đầu thuyền gắn vòng đồng to
Thường xuyên mài tẩy sáng loà trước sau
Hàng ngày gió sớm thổi qua
Ở đầu bãi cát nhận ra thoạt nhìn.