Chợ Hoài Âm rộn ràng đông đúc
Bờ ven sông lầu trúc trông bên
Cột buồm ngày đẹp nhô lên
Quạ bay kinh ngạc đôi dăm dập dìu.