淮陰行其一

簇簇淮陰市,
竹樓緣岸上。
好日起檣竿,
烏飛驚五兩。

 

Hoài Âm hành kỳ 1

Thốc thốc hoài âm thị,
Trúc lâu duyên ngạn thượng.
Hảo nhật khởi tường can,
Ô phi kinh ngũ lưỡng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chợ Hoài Âm rộn ràng đông đúc
Bờ ven sông lầu trúc trông bên
Cột buồm ngày đẹp nhô lên
Quạ bay kinh ngạc đôi dăm dập dìu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rộn ràng phiên chợ Hoài Âm,
Trúc lầu vòi vọi cũng gần bờ sông.
Buồm cao phơi ánh nắng hồng,
Dăm ba cánh quạ ngập ngừng bay sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoài Âm phiên chợ khá rộn ràng,
Lầu trúc cao ven sông ngóng sang.
Buồm dựng cao phơi trong nắng ấm,
Vài ba cánh quạ cũng bay ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời