有所嗟其一

庾令樓中初見時,
武昌春柳似腰肢。
相逢相笑盡如夢,
為雨為雲今不知。

 

Hữu sở ta kỳ 1

Dữu lệnh lâu trung sơ kiến thì,
Vũ Xương xuân liễu tự yêu chi.
Tương phùng tương tiếu tận như mộng,
Vi vũ vi vân kim bất tri.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khi mới gặp trên lầu Dữu Lượng
Lưng thon thon dáng liễu Vũ Xương
Như trong mộng tương phùng cười nói
Rồi mây mưa nay đã phai hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thấy sơ qua trên lầu họ Dữu
Dáng thon như cành liễu Vũ Xương
Gặp nhau cười nói mộng trung
Rồi mây mưa tới nay không biết người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lần gặp sơ trên Dữu lệnh lầu
Vũ Xương xuân liễu tựa lưng eo.
Cùng cười cùng ngắm như trong mộng
Gây gió làm mưa nay biết đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong lầu Dữu Lệnh lúc vừa gặp
Xuân ở Vũ Xương liễu tựa lưng
Cùng gặp cùng cười như giấc mộng
Thành mây mưa biết nay đâu cho cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời