紇那曲其二

踏曲興無窮,
調同詞不同。
願君千萬壽,
長作主人翁。

 

Hột na khúc kỳ 2

Đạp khúc hứng vô cùng,
Điệu đồng từ bất đồng.
Nguyện quân thiên vạn thọ,
Trường tác chủ nhân ông.

 

Dịch nghĩa

Bài ca theo nhịp dậm chân này hứng thú vô cùng,
Điệu đúng là điệu dân gian nhưng lời thì khác.
Mong điệu này tồn tại lâu muôn tuổi,
Mãi là ông chủ nhân của sáng tác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhịp dậm chân vô cùng hứng thú
Điệu hột na, lời đã đổi thay
Cầu cho muôn tuổi cao dày
Trường tồn giữ mãi vai trò chủ nhân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhịp chân vô cùng hứng
Điệu đồng lời chẳng đồng
Mong người cao ngàn tuổi
Mãi là chủ nhân ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khúc Đạp hứng vô cùng
Điều cùng lời chẳng cùng
Mong Người thiên vạn thọ
Làm mãi Chủ nhân ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dậm chân ca nhịp thú vô cùng,
Điệu đúng dân gian lời khác lung.
Tồn tại điệu này mong vạn tuổi,
Mãi là ông chủ của muôn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời