Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 06:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/12/2008 06:23

漢壽城春望

漢壽城邊野草春,
荒祠古墓對荊榛。
田中牧豎燒芻狗,
陌上行人看石麟。
華表半空經霹靂,
碑文才見滿埃塵。
不知何日東瀛變,
此地還成要路津。

 

Hán Thọ thành xuân vọng

Hán Thọ thành biên dã thảo xuân,
Hoang từ cổ mộ đối kinh trăn.
Điền trung mục thụ thiêu sô cẩu,
Mạch thượng hành nhân khán thạch lân.
Hoa biểu bán không kinh tích lịch,
Bi văn tài kiến mãn ai trần.
Bất tri hà nhật đông doanh biến,
Thử địa hoàn thành yếu lộ tân.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân trên thành Hán Thọ cỏ mọc đầy đồng
Đền hoang, mộ cổ ở bên gai góc
Trong đồng trẻ chăn trâu đốt những con chó bằng rơm (sô cẩu)
Người đi trên đường trông thấy con kỳ lân đá
Cột đồng trụ nghiêng ngả đã trải qua (những trận mưa) sấm sét
Chữ tropng văn bia thấy bụi bám đầy
Chưa biết ngày nào bể Đông doanh thay đổi
Đất (Hán Thọ) này lại thành bến yếu lộ


Thành Hán Thọ nay nằm ở huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Trong thành còn di tíc đền thờ Ngũ Tử Tư và lăng Sở vương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Bên thành Hán Thọ cỏ xuân tươi
Đền lạnh mồ hoang trước bụi gai
Người ngắm thạch lân trên lối vắng
Trẻ thiêu sô cẩu giữa đồng chơi
Cột xây dầu dãi cùng mưa gió
Bia đá mờ phai với bụi đời
Nào biết bể Đông rồi biến cải
Bến này xung yếu lại thành vui

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hán Thọ bờ thành cỏ dại đầy,
Đền hoang mộ cổ lẫn trong gai.
Chó rơm trẻ đốt giữa đồng trống,
Lân đá người xem theo lộ dài.
Trụ biểu nghiêng trời bao sấm sét,
Bia văn phủ lớp bụi trần ai.
Ngày nào là lúc bể Đông đổi,
Đất ấy lại thành xung yếu ngay !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thành Hán bờ xuân cỏ tận ngoài
Miếu hoang mộ cổ mọc cây gai.
Chó rơm trong ruộng người chăn đốt
Lân đá trên đường kẻ vãng lai.
Cột biểu nửa mờ thần sét ám
Bia văn vừa thấy bụi tung đầy.
Biết ngày nào biển đông thay đổi
lập bến nước quan trọng đất nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Hán Thọ ngoài thành rặt cỏ xuân
Đền hoang mộ cũ bụi gai cằn
Mục đồng trong ruộng đốt sô cẩu
Hành khách bên đường ngắm thạch lân
Giữa cõi ngoài hoa vang sấm sét
Trên bia trước mặt bám ai trần
Ngày nào chẳng biết bể đông biến
Đất ấy lại thành chỗ lộ tân


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ xuân tươi bên thành Hán Thọ
Trước đền hoang mộ cổ gai đầy
Giữa đồng trẻ đốt cỏ chơi
Bên đường lân đá đứng ngồi ai trông
Cột đồng ngã bao đông sấm sét
Nét văn bia bụi cát bám đầy
Chừng lâu biển cả đổi thay
Thành nơi đô hội chốn nầy đông vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ xuân xanh ngoài thành Hán Thọ
Miếu hoang và mộ cồ đầy gai
Trong nương trẻ đốt rơm chơi
Trên đường lân đá chào người lại qua
Cột trạm hoa trải qua sấm sét
Bài văn bia nhiều nét bụi mờ
Biến đông biến hoá bao giờ
Đất này thành cảng dân nhờ biết bao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa xuân Hán Thọ cỏ đầy đồng,
Mộ cổ đền hoang, gai góc lồng.
Con chó bằng rơm đồng trẻ đốt,
Kỳ lân bằng đá khách đường trông.
Cột đồng nghiêng ngả qua mưa sét,
Chữ viết văn bia bám bụi hồng.
Chưa biết Đông doanh ngày biến đổi,
Đất này thành yếu lộ bờ sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời