楊柳枝九首其九(輕盈嫋娜占春華)

輕盈嫋娜占春華,
舞榭妝樓處處遮。
春盡絮飛留不得,
隨風好去落誰家。

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)

Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa,
Vũ tạ trang lâu xứ xứ già.
Xuân tận nhứ phi lưu bất đắc,
Tuỳ phong hảo khứ lạc thuỳ gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhẹ nhàng ẻo lả lấn hoa xuân
Đài múa phòng khuê liễu chắn tầm
Xuân đi tơ rụng mùa xanh chết
Liễu bay theo gió lạc vào sân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoa xuân còn kém vẻ trang đài,
Nhánh múa lầu son rợp mé ngoài.
Xuân hết tơ bay lưu chẳng được,
Đẹp đưa theo gió lạc nhà ai !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hơn cả hoa xuân nét dịu dàng
Rập rờn điệu múa phủ lầu trang
Tơ bay chẳng giữ mùa xuân lại
Mai mối nhà ai gió thổi sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dáng mềm mại chiếm xuân hoa lệ
Che bóng râm vũ tạ lầu trang
Hết xuân nhuỵ héo hoa tàn
Nương theo cơn gió rơi sang nhà nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dáng xinh nhỏ nhắn chiếm xuân tươi
Nhà múa lầu trang khuất lấp rồi.
Tơ phất cuối xuân không giữ được
Nương theo cánh gió lạc nhà ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầy nhẹ thướt tha chiếm sắc xuân
Đài trang nhà múa thảy che tầm
Xuân tàn liễu bay giữ không được
Theo gió bay đi lạc cõi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhẹ nhàng yểu điệu át xuân hoa,
Nhánh múa chắn ngoài mé lầu toà.
Tơ phất xuân tàn lưu chẳng được,
Nhà ai may được gió đưa qua!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời