楊柳枝九首其六(煬帝行宮汴水濱)

煬帝行宮汴水濱,
數株殘柳不勝春。
昨來風起花如雪,
飛入宮牆不見人。

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)

Dượng Đế hành cung Biện thuỷ tân,
Sổ chu tàn liễu bất thăng xuân.
Tạc lai phong khởi hoa như tuyết,
Phi nhập cung tường bất kiến nhân.

 

Dịch nghĩa

Cung vua Dượng Đế ở bãi sông Biện,
Có nhiều cành liễu chịu không nổi mùa xuân.
Buổi chiều, hoa trắng như tuyết, bị gió thổi mạnh,
Bay qua tường vào hành cung, nhưng không thấy có ai cả.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cung Dượng Đế bên bờ sông Biện
Liễu xưa tàn, xuân tận gốc trơ
Đêm rồi gió nổi hoa như tuyết
Bay nhập vào cung chẳng thấy người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Hành cung Dạng Đế bờ sông Biện
Còn lại vài hàng liễu xác xơ
Chiều gió cánh hoa nhường tuyết rụng
Bay trong cung cũ vắng như tờ


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bến Biện hành cung Dượng Đế quanh,
Đôi ba gốc liễu xác xơ cành.
Chiều hôm gió thổi hoa như tuyết,
Bay nhập cung phòng, người vắng tanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên sông Biện hành cung Dưỡng đế
Cành liễu không chịu xuể mùa xuân
Hoa liễu nở, gió xoay vần
Hành cung bay nhập nhưng không thấy người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hành cung Dạng Đế bến sông Biện
Mấy gốc liễu tàn chẳng chút xuân
Gió thổi ngày qua hoa giống tuyết
Bay vào tường điện chẳng ai nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung vua Dượng Đế bên sông Biện,
Cành liễu xuân tàn lại xác xơ.
Hoa trắng tuyết chiều, gió thổi mạnh,
Bay vào hành cung, vắng như tờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời