別蘇州其一

三載為吳郡,
臨岐祖帳開。
雖非謝桀黠,
且為一裴回。

 

Biệt Tô Châu kỳ 1

Tam tải vi ngô quận,
Lâm kì tổ trướng khai.
Tuy phi tạ kiệt hiệt,
Thả vi nhất bùi hồi.


Năm 828, tác giả đang làm chủ khách lang trung trong triều, có lỗi, bị biếm đi làm thứ sử Tô Châu. Tới năm 834, ông được triệu về kinh đô. Tô Châu nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất Ngô đã ba năm
Lúc chia tay mở màn
Tuy chẳng mất ghê gớm
Cũng có chút băn khoăn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Ngô rời đã ba năm,
Chia tay tê tổ mở màn biệt ly.
Tuy ta chẳng mất nhiều gì,
Nhất thời cũng có đương thì băn khoăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời