Đất Ngô đã ba năm
Lúc chia tay mở màn
Tuy chẳng mất ghê gớm
Cũng có chút băn khoăn.