Thành Nhữ Nam ó o gà gáy
Trống kèn vang tuyên cáo hoà bình
Lão ông nhớ chuyện bên đường
Ông mừng đến nỗi lệ vương má già
Lau nước mắt ông ta kể lại:
"Quan quân vào địch vẫn không hay.
Nguyên Hoà niên hiệu năm nay
Giống thời Thiên Bảo dân đầy ấm no".

tửu tận tình do tại