平蔡州其二

汝南晨雞喔喔鳴,
城頭鼓角音和平。
路旁老人憶舊事,
相與感激皆涕零。
老人收淚前致辭:
官軍入城人不知。
忽驚元和十二載,
重見天寶承平時。

 

Bình Sái Châu kỳ 2

Nhữ Nam thần kê ốc ốc minh,
Thành đầu cổ giốc âm hoà bình.
Lộ bàng lão nhân ức cựu sự,
Tương dữ cảm kích giai thế linh.
Lão nhân thu lệ tiền trí từ:
“Quan quân nhập thành nhân bất tri.
Hốt kinh Nguyên Hoà thập nhị tải,
Trùng kiến Thiên Bảo thừa bình thì.”

 

Dịch nghĩa

Gà ở Nhữ Nam gáy sáng ó ò o,
Trống kèn đầu thành vang dội báo thái bình.
Ông lão đứng bên đường nhớ lại đêm qua,
Cảm kích đến rơi lệ.
Ông lau nước mắt rồi nói:
“Quan quân vào thành rồi mà bên trong không biết.
Thấy mà kinh cho năm Nguyên Hoà thứ 12,
Cũng như năm Thiên Bảo (60 năm trước), dân được thái bình.”


Sái Châu nay là huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Nhữ Nam ó o gà gáy
Trống kèn vang tuyên cáo hoà bình
Lão ông nhớ chuyện bên đường
Ông mừng đến nỗi lệ vương má già
Lau nước mắt ông ta kể lại:
"Quan quân vào địch vẫn không hay.
Nguyên Hoà niên hiệu năm nay
Giống thời Thiên Bảo dân đầy ấm no".

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhữ Nam gà gáy ó o,
Trống kèn thành báo tin cho thái bình.
Bên đường lão nhớ đêm thinh,
Ông lau nước mắt cảm tình lệ rơi:
“Thành không biết lính vào rồi.
Thấy mà kinh sợ đời ơi Nguyên Hoà,
Cũng như Thiên Bảo xưa mà,
Thái bình dân được nước nhà âm no.”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời