憶江南

春去也!
多謝洛城人,
弱柳從風疑舉袂,
叢蘭浥露似霑巾,
獨坐亦含顰。

 

Ức Giang Nam

Xuân khứ dã!
Đa tạ Lạc thành nhân,
Nhược liễu tòng phong nghi cử duệ,
Tùng lan ấp lộ tự triêm cân,
Độc toạ diệc hàm tần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cuối xuân,
Từ giã Lạc thành,
Vẫy như tay áo, mấy nhành liễu dương.
Lan dày, khăn ướt đẫm sương
Một mình ngồi lại vấn vương mối sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của tamdinh

Xuân đi rồi!
Từ giã thành Lạc Dương,
Rặng liễu gió đưa giơ tay vẫy,
Nhành lan nhỏ lệ ướt sương rơi,
Một mình lòng buồn rượi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Xuân tàn
Từ giã lạc thành
Liẽu như tay vẩy mấy nhành gió đưa
Tùng lan sương lệ ướt khăn
Một mình ngồi nhớ đăm đăm một mình

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã hết chạnh lòng thương nhớ
Cám ơn nhiều người ở Lạc thành
Như đưa tay tiễn liễu xanh
Sương trên lan ướt như khăn lệ tràn
Chau mày ngồi nhớ lan man...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân qua rồi!
Đa tạ người dân thành Lạc Dương,
Nhành lan nhỏ lệ ướt hơi sương.
Gió đưa rặng liễu giơ tay vẫy,
Rười rượi một mình buồn dạ vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời