飲酒看牡丹

今日花前飲,
甘心醉數杯。
但愁花有語,
不為老人開。

 

Ẩm tửu khán mẫu đơn

Kim nhật hoa tiền ẩm,
Cam tâm tuý sổ bôi.
Đãn sầu hoa hữu ngữ:
Bất vị lão nhân khai.

 

Dịch nghĩa

Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói:
Không phải nở cho người già.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nay nhấp chén bên hoa
Cố say lấy một và
Chỉ e hoa biết nói:
Đâu nở cho người già.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Hôm nay uống rượu ngắm hoa
Cạn đôi ba chén gọi là mua vui
Chỉ e hoa nói lên lời:
Em không phải nở cho người già nua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hôm nay uống rượu trước hoa
Đành say mấy chén gọi là mà thôi
Buồn thay hoa biết nói cười:
Có đâu muốn nở vì ai ông già!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Hôm nay uống xem hoa
Cạn chén say thật mà
Não lòng lời hoa bảo:
Chẳng nở vì lão già!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trước hoa uống rượu hôm nay
Cạn ly bí tỉ nhừ say thật mà
Ngậm ngùi thấm thía lời hoa
Rằng hoa chẳng nở vì ta: lão già!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Nay nhấp rượu trước hoa
Cam tâm say vài chén
Chỉ sợ hoa lên tiếng
Không nở vì lão ông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trước hoa nay cạn mấy chén nồng,
Say sưa dù biết cũng cam lòng.
Chỉ ngại hoa xinh chợt lên tiếng:
"Hoa nầy đâu phải nở cho ông!"

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Rượu nay uống ngắm hoa
Cạn chén lòng lo xa
E ngại hoa lên tiếng
Nở đâu cho tuổi già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hôm nay uống bên hoa
Chén vui cũng dăm ba
Ngại rằng hoa sẽ nói:
Không nở cho người già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đ.K.Người

Hôm nay uống rượu trước hoa
Mấy chung say khước rầu là biết thân
Hoa khi lên tiếng sẽ rằng:
Hoa sinh đâu dễ cho quân lão già.

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối