同樂天登棲靈寺塔

步步相攜不覺難,
九層雲外倚闌幹。
忽然笑語半天上,
無限遊人舉眼看。

 

Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp

Bộ bộ tương huề bất giác nan,
Cửu tằng vân ngoại ỷ lan can.
Hốt nhiên tiếu ngữ bán thiên thượng,
Vô hạn du nhân cử nhãn khan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bước bước tay cầm không biết khó
Chín tầng mây tháp tựa lan can
Giữa trời bỗng tiếng ai cười đó
Khách bộ hành đưa mắt nhìn lên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Từng bước dìu nhau không khó gì,
Chín tầng mây vút vịn rào đi.
Tiếng cười chợt cất ngang trời thẳm,
Du khách ngước nhìn xem việc chi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bước bước cầm tay thật khó lòng
Chín tầng mây vượt tựa lan can
Giữa trời chợt tiếng ai cười lớn
Du khách bao người hướng mắt lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không thấy khó dìu nhau từng bước
Chín tầng cao vịn ngước nhìn mây
Giữa trời bỗng tiếng cười bay
Khách du ai nấy đều quay đầu nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Dắt nhau từng bước khó chi;
Chín từng mây dứng tựa kề lan can.
Lưng trời bỗng nói cười ran;
Đua nhau ngước mắt du nhân bao người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Từng bước dắt tay lên chẳng khó
Tựa lan can ngoài chin tầng mây
Bên trời chợt vẳng tiếng cười nói
Tất cả du nhân đưa mắt coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng bước dắt lên cũng dễ dàng,
Chín tầng mây tựa ngoài lan can.
Tiếng cười chợt vẳng lưng chừng tháp,
Du khách bao người ngước mắt sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời