踏歌行其二

桃蹊柳陌好經過,
燈下妝成月下歌。
為是襄王故宮地,
至今猶自細腰多。

 

Đạp ca hành kỳ 2

Đào khê liễu mạch hảo kinh qua,
Đăng hạ trang thành nguyệt hạ ca.
Vi thị Tương Vương cố cung địa,
Chí kim do tự tế yêu đa.

 

Dịch nghĩa

Đã đi qua nhiều đường nhỏ có hoa đào và dương liễu,
Đã trang điểm dưới ánh đèn, các cô đang hát dưới ánh trăng.
Chỗ hát là hoàng cung cũ của vua Sở Tương Vương,
Tới nay vẫn còn khá nhiều các cô có vòng eo nhỏ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường đào ngõ liễu đón chào
Điểm trang, trăng sáng dạt dào tiếng ca
Tương Vương điện cũ cung hoa
Còn in dáng khách mượt mà lưng thon.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khe đào, lối liễu khéo lần qua,
Bỏ đuốc, điểm trang dưới nguyệt ca.
Ấy chính Tương Vương, cung điện cũ,
Đến nay, eo nhỏ tự còn mà !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua đường trồng liễu đào thơm ngát
Trang điểm rồi nay hát dưới trăng
Xưa là cung điện vua Tương
Đến nay vẫn có nhiều nàng lưng ong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lối liễu khe đào từng đẹp bước
Bên đèn trang điểm dưới trăng ca
Chốn đây điện cũ Tương Vương nhỉ
Eo nhỏ đến nay vẫn mặn mà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vườn đào đường liễu đã từng qua
Trang điểm dưới đèn dưới nguyệt ca
Cung cũ Tương Vương đây đất ấy
Đến nay eo nhỏ vẫn nhiều mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đào liễu nhỏ có hoa,
Trang điểm dưới đèn, trăng hát ca.
Cung cũ Tương Vương nơi múa hát,
Nhiều cô eo nhỏ vẫn còn qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời