踏歌行其一

春江月出大堤平,
堤上女郎連袂行。
唱盡新詞看不見,
紅霞影樹鷓鴣鳴。

 

Đạp ca hành kỳ 1

Xuân giang nguyệt xuất đại đê bình,
Đê thượng nữ lang liên duệ hành.
Xướng tận tân từ khan bất kiến,
Hồng hà ảnh thụ giá cô minh.

 

Dịch nghĩa

Sông xuân, trăng vừa lên, mặt bờ đê rộng và bằng phẳng,
Gái trai tay áo liền nhau cùng bước.
Đã hát tất cả các bài ca mới, vui chưa từng thấy,
Ráng hồng còn thoi thóp trên ngọn cây, chim giá cô kêu.


Đạp ca là một lối biểu diễn vừa hát vừa dậm chân đánh nhịp.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đê bằng trăng mọc sông xuân
Nữ lang tay nắm tay cùng rong chơi
Bài ca mới, hát cạn lời
Ráng hồng cây bóng vang trời giá cô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đê phẳng sông xuân mặt nguyệt nhô,
Nắm tay nam nữ bước trên bờ.
Ca xong bài mới, nhìn không thấy,
Cây ánh ráng hồng, tiếng giá cô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sông xuân, bờ đê rộng rãi
Trên bờ đê trai gái hát hò
Vui ca chưa thấy bao giờ
Ráng hồng thoi thóp, chá cô kêu hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trăng ló sông Xuân đê lớn phẳng
Trên đê nam nữ cầm tay đi
Hát xong lời mới nhìn không rõ
Ráng đỏ chiếu cây chim gáy gù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông xuân, trăng ló, bờ đê đầu,
Trai gái liền tay cùng bước nhau.
Hát cả ca vui chưa dược thấy,
Ráng hồng thoi thóp cu kêu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời