堤上行其二

江南江北望煙波,
入夜行人相應歌。
桃葉傳情竹枝怨,
水流無限月明多。

 

Đê thượng hành kỳ 2

Giang nam, giang bắc vọng yên ba,
Nhập dạ hành nhân tương ứng ca.
Đào diệp truyền tình trúc chi oán,
Thuỷ lưu vô hạn nguyệt minh đa.

 

Dịch nghĩa

Hai đầu nam bắc của dòng sông đều thấy khói sóng,
Đêm đến, khách đi đường kẻ xướng người hoạ đối đáp ca hát.
Có những lá đào đưa mắt trao tình, những cành trúc đang hờn giận nhau,
Nước vẫn xuôi chảy về nơi vô cùng, trăng vẫn sáng vằng vặc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu nam bắc sông đầy khói sóng
Khách đi đường ứng giọng xướng ca
Yêu đương, hờn giận sinh ra
Dòng vô tận chảy, chan hoà ánh trăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam bắc dòng sông đều sóng sương,
Đêm về xướng hoạ khách đi đường.
Trao tình đào trúc đang hờn giận,
Nước vẫn xuôi dòng trăng sáng gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời