Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/08/2016 13:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/08/2016 17:30

答後篇

昔日慵工記姓名,
遠勞辛苦寫西京。
近來漸有臨池興,
為報元常欲抗行。

 

Đáp hậu thiên

Tích nhật dong công ký tính danh,
Viễn lao tân khổ tả Tây kinh.
Cận lai tiệm hữu lâm trì hứng,
Vi báo Nguyên Thường dục kháng hành.

 

Dịch nghĩa

Ngày trước lười biếng, thư pháp chỉ để viết họ và tên,
Trương Hành đã mất nhiều công sức để viết “Tây kinh phú”.
Gần đây có hứng thú luyện tập tinh thông thư pháp,
Xin loan báo sẽ cùng Nguyên Thường tranh tài.


Liễu Tông Nguyên gửi tác giả hai bài mang tiêu đề Trùng tặng. Đây là bài ông hồi đáp bài thứ hai.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày trước lười chỉ biên tên họ
Phú Tây kinh người cố công làm
Gần đây thư pháp lại ham
Nguyên Thường tranh thắng xin loan tin này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trước ký họ tên bởi biếng lười
Tây kinh phú viết khổ công người.
Gần đây hứng thú rèn thư pháp
cùng báo Nguyên Thường thử sức chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước lười chỉ viết họ và tên
Nay phú Tây kinh cố luyện rèn
Thư pháp gần đây ra sức học
Nguyên Thường xin báo thử tài xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước lười học chỉ đủ điền tên
Xa viết Tây Kinh khổ luyện rèn
Thư pháp gần đây có nhã hứng
Nguyên Thường hãy báo muốn đua chen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước lười thư pháp chỉ để tên,
Trương viết “Tây kinh” cố luyện rèn.
Hứng thú gần đây thư pháp luyện,
Nguyên Thường xin báo sẽ lên xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời