答樂天臨都驛見贈

北固山邊波浪,
東都城里風塵。
世事不同心事,
新人何似故人。

 

Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng

Bắc Cố sơn biên ba lãng,
Đông Đô thành lý phong trần.
Thế sự bất đồng tâm sự,
Tân nhân hà tự cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Phía bắc núi Cố gần sông có sóng lớn,
Kinh thành Đông Đô lắm gió bụi.
Thế sự khác với tâm sự,
Kẻ mới tới đâu bằng được người đến trước.


Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị, bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu của tác giả. Lâm Đô dịch nay ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bắc núi Cố giáp sông sóng dữ
Chốn Đông Đô bụi, gió tung hoành
Việc đời đâu tựa tâm tình
Làm thân mới tới đâu bình người xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bắc Cố bờ non sóng dựng
Đông Đô thành nội gió mưa
Thế sự chẳng như tâm sự
Người nay đâu giống người xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Bắc Cố sóng dâng gió giật
Thành Đông Đô cát bụi mịt mùng
Việc đời chẳng giống việc lòng
Người nay chẳng thể tương đồng người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc núi Cố gần sông sóng to,
Kinh thành gió bụi lắm Đông Đô.
Cuộc đời khác với bầu tâm sự,
Người trước sánh sao người mới vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời