Em và anh
Cùng giấc mơ
Trăm năm
Có dệt....
Những lời thương yêu
Quãng đời
Là khúc đìu hiu
Sầu nghiêng bóng ngã ánh chiều hoàng hôn