Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tranh (1)
Đăng ngày 26/05/2017 22:10, số lượt xem: 319

Non xanh nước biếc kiếm tìm mãi
Bức tranh đẹp tuyệt chẳng phai màu
Cũng như mối tình chàng thi sĩ
Chỉ biết làm thơ chẳng biết gì
Chẳng biết làm sao để gặp nàng
Ngóng chờ suốt kiếp tâm hồn héo
Bức tranh vẫn đẹp chẳng phai mờ
Thi sĩ cũng sẽ vẫn làm thơ

02/2011