Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2018 07:54, số lượt xem: 229

Ngồi chơi nghĩ vớ vẩn
Từ hành động việc làm
Có vẻ như thứ sáu
Là chương trình để yêu

Xưa yêu không dám nói
Giờ lại nói rất nhiều
Yêu gia đình cha mẹ
Yêu và yêu rất nhiều

03/08/2018