Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tắm tiên (1)
Đăng ngày 16/08/2017 18:27, số lượt xem: 367

Cành tre lá trúc chen vô lối
Thiếu nữ tắm tiên vội chắn mành
Mảnh vải thưa quá nhìn không rõ
Thi nhân thấy vậy vội chép thơ

16/08/2017
Thấy hình ảnh thiếu nữ tắm tiên.