Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2018 14:27, số lượt xem: 261

Trời cao gió lộng tiếng vi vu
Lả tả chiều ngang mấy nỗi điều
Nhân thế dường như màn ảo ảnh
Thế mà mấy nỗi vẫn tương tư.

19/11/2018