Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Sự thật (2)
Đăng ngày 08/07/2017 20:05, số lượt xem: 322

Em trao tôi sự thật
Song lại nói đến đau
Ở ảo ảnh mờ tan
Sự thật đau ở đâu

Sự thật là em nói
Ai đau mới phải chứ
Em nói đau lòng quá
Hay không phải sự thật

23/06/2017
Cả 4 bài đăng ngày hôm nay là những bài thơ cũ và nó đều năm trong giai đoạn ngộ nhận chưa phân định rõ ràng tình cảm.