Huế hôm xưa trong chiều gió mát
Vẫn ước mơ độ tuổi thanh xuân
Tuổi thanh xuân đã thoáng đi qua
Dòng sông hương dạo chơi ngày ấy
Dưới trăng tròn chưa lời tình tỏ
Mãi vẫn chưa trăng về ngỏ ý
Thái bình ơi cho anh tất cả
Tuổi thanh xuân trọn cả một đời
Thái bình ơi quê hương đẹp lắm
Đang dịu hiền độ tuổi thanh xuân

16/05/2017