Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: muộn màng (2) bài thơ muộn màng (1)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 19/05/2018 12:39, số lượt xem: 282

Tự biết giờ đây đã muộn màng
Nhưng vì trái tim đang còn huyết
Tự mình ru mộng vì lưu luyến
Tôi thế chỉ mình tôi biết thôi

Nếu đã biết rồi tôi muốn hỏi
Thế gian ai sinh tình như tôi
Chắc vì ngày xưa từ xưa lắm
Chỉ có đôi mắt em có tôi.

18/05/2018