Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2018 09:48, số lượt xem: 250

Đất nước quê tôi quá mỹ miều
Lan kiều thuý nụ hà oanh yến
Thế mà có kẻ còn ham sắc
Đã có thanh rồi vẫn luyến lưu

14/10/2018