Thu về non nước vẫn xanh tươi
Uyên ương đôi lứa cùng sông nhị
Ngắm cảnh tây hồ đón gió đông
Thủ đô ôm ấp lòng e thẹn

Núi tản làm duyên uốn sông đà
Bơ vơ tam đảo duyên chưa có
Sông nhị núi nùng duyên đôi lứa
Núi đâu có thấp phải nên đôi

2008